اجرای | اعلام حریق | اطفاء حریق | بجنورد

  • 0
%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af

اجرای | اعلام حریق | اطفاء حریق | بجنورد

Category : امور بنایی

اعلام حریق و اطفا حریق بجنورد

طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق ساده و هوشمند

طرای سیستم تلفن کننده کاملا هوشمند در مواقع حریق

نصب سیستم های بازدارنده حریق

طراحی و اجرای سیستم اطفا حریق هوشمند

با کیفیت عالی

 


Tags :