دزدگیر منزل بجنورد | نصب دزدگیر منزل سیستم های حفاظتی

  • 0
دزدگیر منزل بجنورد

دزدگیر منزل بجنورد | نصب دزدگیر منزل سیستم های حفاظتی

Category : امور بنایی

دزدگیر منزل بجنورد

دزدگیر منزل بجنورد

نصب اعلام سرقت هوشمند

سایر سیستم های حفاظتی

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اعلام سرقت هوشمند به این شکل عمل خواهد کرد که همزمان با مشاهد شی متحرک توسط سنسور حرکتی و مخابره ان به پنل مرکزی بلافاصله سیستم تلفن کننده فعال میگردد و به شماره هایی که قبلا شما در سیستم تعریفف کرده اید تماس میگیرد و شما را از حظور شخص یا موجود یا هر شی متحرک با خبر میکند در این فاصله اگر دوربین مداربسته متحرک داشته باشد پنل دوربین را روی سوژه زوم خواهد کرد


Tags :