لوله کشی | آب | فاضلاب | تاسیساتی | گرمایش از کف | بجنورد

  • 0
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af

لوله کشی | آب | فاضلاب | تاسیساتی | گرمایش از کف | بجنورد

Category : امور بنایی

%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%b4-%d8%a7%d8%a8

لوله کشی آب و فاضلاب بجنورد

لوله کشی سرد و گرم

سیستم های سنتی و مدرن

اجرای گرمایش از کف

راه اندازی موتور خانه و برج های خنک کننده

تعمیرات و تشخیص ترک لوله با دستگاه دیجیتالی

تعمیرات و رفع نشت بدون تخریب

 

 


Tags :